Vytvorili sme unikátnu dôveryhodnú službu

Aby nemuseli advokáti / notári / orgány verejnej moci, ale aj podnikatelia kupovať a vyskladávať si vlastné softvérové riešenie z rôznych inštalačných balíkov, pre jednotlivé služby okolo elektronickej eIDAS autorizácie, rozhodli sme sa ponúknuť im všetky tieto služby v jednej softvérovej aplikácii. A to hneď na všetkých desktopových platformách. S použitím len takých prostriedkov, aby nevyvolávali ďalšie licenčné povinnosti pri používaní a s transparentnou a ľahko dostupnou históriou vykonaných transakcií v rámci vašej organizácie.

01.O aplikácii

aKá JE SLUžBA pODPISUJ ?

Služba Podpisuj a jej zvolená architektúra ukazuje, že i v tak nudnej oblasti akou autorizácie dokumentov pre väčšinu ľudí určite sú, sa dá urobiť niečo inak, ako bolo robené doteraz. Zábavnejšie a prístupnejšie. Keď sa k tomu pridá profesionalita v oblasi PKI, autorizácii, podrobná znalosť legislatívy a chuť byť svojim klientom nápomocný a vždy nablízku, stáva sa z poskytovanej služby zážitok na oboch stranách.

Tak, ako my pomáhame našim klientom, tak oni pomáhajú nám v pochopení ich domény, pochopení ich pracovných postupov, návykov a potrieb, čo následne vieme využívť pri skvalitňovaní našich služieb.

Základná funkcionalita podpisového klienta je stručne
popísaná tu.

Naši zákazníci, ale aj používatelia voľnej verzie služby Podpisuj najviac oceňujú tieto jej atribúty:

Multiplatformová

Preč sú časy, keď skoro výhradným operačným systémom na stolnom počítači, či notebooku boli Windowsy. Dnes sú v predaji MacBooky, iMacy, ale aj Chromebooky, či počítače s predinštalovanými Linuxom. A ich podiely medzi používateľmi nie sú malé. Preto pracovať na "svojom" systéme má čoraz väčší význam.

Jednoduchá

Aj keď je podpisovanie a pečatenie dokumentov na báze kľúčových párov vo svojej podstate zložitá kryptografická operácia, ktorá vyžaduje aj od používateľa určité znalosti, snažili sme sa aplikáciu navrhnúť tak, aby sme čo možno najviac nastavení pripravili dopredu a ovládanie bolo čo najľahšie a intuitívne.

Moderná

Podpisová aplikácia je napísaná v Open Java Development Kit prostredí (OpenJDK 14). Toto zabezpečuje jej aktuánosť a kompatibilitu s najmodernejšími operačnými systémami. Zároveň je to voľne dostupná a bezpečná verzia Java. Otestované na Apple systémoch s najnovším procesorom M1, ako aj na Windows 11.

Spoľahlivá

Teší nás, že keď zlyhávajú štátne systémy či už pri overovaní podpisov, alebo pri vytváraní druhého, tretieho podpisu do dokumentu, alebo pri práci so zaručenými konverziami sa aplikácia a služba Podpisuj prezentuje ako veľmi spoľahlivá. Už aj prevádzka registra EZZK na MIRRI o našich zisteniach nepochybuje a spolieha sa na ne.

02. Naše referencie

Naši spokojní klienti

Toto sú niektorí z množstva klientov a zákazníkov, ktorí už náš softvér a naše služby využívajú. Použítie našich elektronických služieb a technoilógii svedčí o tom, že týmto zákazníkom záleží na modernom myslení, kvalite a rýchlosti poskytovania služieb pre svojich klientov.

03. Naše benefity

SKÚSITE RAZ — OSTANETE NAVŽDY

Drvivá väčšina klientov, ktorí mali možnosť si služby Podpisuj nezáväzne vyskúšať už u nás ostali. Jednoduché a rýchle objednanie, vybavenie a poskytnutie nám dovoľuje deklarovať, že službu Podpisuj budete môcť používať už do pár minút od rozhodnutia si ju obstarať. Prehľady vykonaných transakcií, ľahká správa používateľov, ale aj jasná indikácia spotreby časových pečiatok, či kvalifikovanej služby overenia a ľahká dostupnosť všetkých faktúr nás odlišuje od konkurencie.

PREDPLATNÉ NA POUŽIVATEĽA, nie NA PC

Uvedomujeme si, že doba kedy človek využíval len 1 počítač je už históriou. Preto služby nelicencujme na zariadenie.

  • Je nám jasné, že hlavne v čase pandémie keď človek často pracuje z domu, alebo sa nachádza v hoteli, či na služobnej ceste, často pracuje s prenosným, alebo domácim počítačom je pohľad udeľovania licenií na zariadenie už dávno prekonaný. Nezriedka je potrebné pracovať aj na zariadeniach s inýmy operačnými systémami. Naše predplatné plány sú viazané preto len na identitu používateľa. Môže pritom pracovať na rôznych počítačoch a služba mu bude fungovať. Doma môže používateľ pracovať na Macu a v práci kľudne na Windows. Všetko vrámci jedného predplatného plánu.
ORGANIZÁCIA = VIAC POUŽÍVATEĽOV

Organizácia (IČO) sa založí spolu s prvým používateľom (jej správcom) už pri spracovaní objednávky automaticky.

  • Je možné si vybrať paušálne predplatné plány s viacerými používateľmi. Takéto plány sú vhodné pre väčšie advokátske kancelárie, obecné úrady, alebo školy. Správca pritom môže vidieť históriu transakcií každého požívateľa svojej organizácie. Používateľ môže vidieť históriu svojich úkonov. Správca organizácie si sám spravuje (pridáva, maže) používateľov svojej organizácie. Keď prekročí počet voľných používateľov svojho predplatného plánu, je na to upozornený. Používateľov nad paušál účtujeme podľa platného cenníka raz ročne, alebo pri ukončení poskytovania služby.
AUTOMATICKÁ OBNOVA OBJEDNÁVKY

Na nič nezabudnete, s ničím zbytočným Vás otravovať nebudeme.

  • Predplatné plány sú v obchodných podmienkach koncipované tak, aby nevyrušovali klientov zbytočnými povinnosťami. Plán je koncipovaný ako zmluva s dobou neurčitou a s voliteľnou fakturačnou periódou. Preto plán po uplynutí fakturačného obdobia nie je potrebné opakovane objednávať (pokračuje automaticky ďalej, pokiaľ používateľ neklikne na "ukončenie služby"). Desať dní pred koncom fakturačného obdobia billingový systém odosiela na mailové adresy upozornenia na potrebu explicitnej deklarácie o ukončení služby, alebo jej automatického pokračovania bez potrebnej interakcie. Faktúra bude vygenerovaná a zaslaná prvým dňom nového fakturačného obdobia. Ak už klient nechce využívať služby, klikne na "Ukončiť službu" a ďalšie fakturačné obdobie už nezačne. Služba bude uplynutím aktuálneho obdobia ukončená.
    Rýchlo, jednoducho a bez stresu.
KVALIFIKOVANÉ ČASOVÉ PEČIATKY (KČP) V CENE PAUŠÁLOV

Naše vybrané paušály (nie všetky) obsahujú aj predplatené kvalifikovaných časovýcch pečatok (KČP)

  • Buďto primerané množstvo časových pečiatok je v paušále už zahrnuté (po prekročení sa plynule čerpajú extra pečiatky - nie ste ničím blokovaní. Extra pečiatky vyfaktúrujeme raz ročne), alebo
  • je možnosť zvoliť paušály s neobmedzeným čerpaním KČP,  alebo
  • je možné nakonfigurovať a použiť vlastné pečiatky (ak máte zakúpené balíky KČP priamo u kvalifikovaného poskytovateľa), vrátane KČP NASESu, ktoré poskytuje NASES orgánom verejnej moci zdarma
INTEGRÁCIA NA REGISTER EZZK

Od I.12.2019 je v prevádzke štátny register EZZK. Register elektronických záznamov o zaručenej konverzii.

  • Ako výrobca softvéru, ktorý vykonáva aj zaručené konverzie, sme sa podieľali na odlaďovaní samotného registra EZZK. Samozrejme služba Podpisuj je integrovaná na EZZK. Pri vykonávaní zaručených konverzií program najprv vyžiada evidenčné číslo konverzie, ktoré následne umiestni do osvedčovacej doložky. Po vykonaní konverzie, program vytvorí jednak výstup pre oprávnenú osobu, a tiež predpísaný záznam o zaručenej konverzii, ktorý je tiež podpísaný / pečatený a je k nemu pridaná aj kvalifikovaná časová pečiatka. Tento je následne odovzdaný do registra EZZK, z ktorého sa vráti stav spracovania.
KVALITNÁ A RÝCHLA SLUŽBA PODPORY

Poďakovanie a pochvala od klienta vždy poteší

  • Aj keď oficiálne poskytujeme iba e-mailový servis, reálne sa znažíme poskytovať pomoc čo možno najskôr od vzniku incidentu. A to odborne a dôsledne. Cieľom je aby zákazník od nás podporu a záujem aj cítil, nielen dostal to najnutnejšie, čo definujú zmluvné podmienky. Nespomíname si na prípad, kedy by sme klientovi nevedeli poradiť, či pomôcť.

Čo zákazníci na službe Podpisuj oceňujú

Služba Podpisuj sa skladá z klientskej aplikácie a registračného cloudového servera. Vybrali sme niekoľko vlastností, ktoré naši klienti oceňujú, a o ktorých si myslíme, že sú aj všeobecne užitočné.

Intuitívna apka a kvalitné služby

Aplikácia je stavaná webovou technológiou, umiestnenou v Java aplikácii. Konkrétne ide JavaFX grafické užívateľské rozhranie. Táto technológia zaisťuje, že vytvorené obrazovky vyzerajú úplne rovnako vo Windows, MacOS, aj Linuxe. Všetky operácie, ktoré mohli byť automatizovanén aj sú automatizované. Všetko, čo sa mohlo riešiť systémom potiahni a pusť, aj je riešené týmto systémom. Všetko, čo mohlo byť preddefinované, aj je preddefimnované. Vďaka tomuto prístupu majú používatelia pocit ľahkého ovládania a príjemnej práce.
Ak k tomu pridáme profesionálne služby, ktorých centrom je vždy spokojnosť zákazníka, dostávame mix dôvodov, prečo od nás klienti neodchádzajú.

Viditeľný podpis v PAdES

Aplikácia dostala vynovené možnosti vizuálneho podpisovania. Pri podpisovaní do PAdES (priamo do PDF), okrem neviditeľného umiestniť do dokumentu aj viditeľnú časť podpisu. Aplikáciu je možné nastaviť ktoré údaje sa majú v podpise zobraziť, či má použiť aj logo aplikácie, organizácie do ktorej používateľ patrí, alebo priamo obrázok z profilu používateľa. Profil používateľa si môže každý aktivovaný používateľ sám spravovať a svoj sken podpisu tam nahrať cez https://www.podpisuj.sk/selfcare Táto funkcia je dostupná od verzie 5.5.36 vyššie.

Prehľad spotreby pečiatok a používateľov nad paušál

Všetky spotrebované kvalifikované časové pečiatky - KČP (ak klient nemá v rámci predplatného plánu a jeho možností nastavený vlastný zdroj KČP), sa prehľadne zobrazujú v členení po fakturačnom období. Klient tak má prehľad o:
* paušálnom počte voľných KČP v cene predplatného plánu,
* počte KČP, ktoré spotreboval nad rámec plánu,
* cenu za nadspotrebu, ktorá bude fakturovaná v ročnom vyúčtovaní KČP.

Rovnakým spôsobom sa zobrazuje a účtuje aj počet používateľov organizácie.

Na portáli www.podpisuj.sk/selfcare je takisto možné vidieť zoznam všetkých vydaných faktúr, kedykoľvek si ktorúkoľvek faktúru stiahnuť a neuhradené faktúry aj priamo VISA / MASTER kartou, či službou Google PAY, alebo Apple PAY uhradiť.


Prehľad vykonaných transakcií

Všetky vykonané transakcie, všetkých používateľov organizácie, systém prehľadne zaznamenáva. Sú k dispozícii pre autora úkonu, ako aj pre správcu organizácie. Je niekoľko typov transakčných záznamov:
* výsledok overenia podpisového certifikátu
* výsledok overenia podpisu / pečate
* výsledok podpisovania / pečatenia
* výsledok zaručenej konverzie
* výsledok vytvárania autorizačných doložiek.
Každý typ takéhoto záznamu má aj svoje detailné zobrazenie, kde si je možné pozrieť detailnejšie informácie o vykonanej operácii. Zoznam je samozrejme filtrovateľný cez viacero položiek. Do webového portálu platia rovnaké prihlasovacie meno a heslo ako do aplikácie Podpisuj.

Detailný protokol z overenia Podpisu / pečate (KEP)


Overenie podpisu sa vykoná priamo v aplikácii Podpisuj. Aplikácia úkon zaznamená ako transakciu, ku ktorej má používateľ kedykoľvek prístup. Detailný záznam o vykonaní overenia podpisu / pečate je potom takto pekne štruktúrovaný a používateľ si ho môže kedykoľvek zobraziť aj z minulosti. Do webového portálu platia rovnaké prihlasovacie meno a heslo ako do aplikácie Podpisuj.

Detailný responzívny záznam zo zaručenej konverzie

Detailný záznam zaručenej konverzie umožňuje nielen prezrieť detaily úkonu, ale k dispozícii je aj celý záznam v XML notácii, ktorý odišiel autorizovaný KEPom do EZZK. Je možné si zobraziť aj vizualizáciu osvedčovacej doložky, ktorú si je takto možné kedykoľvek z minulosti nájsť a vyfiltrovať (aj na mobile).Do webového portálu platia rovnaké prihlasovacie meno a heslo ako do aplikácie Podpisuj. Aj na mobilnom zariadení.

Odpoveď z EZZK v transakčnom zázname a online overenie autenticity zaručenej konverzie

V transakčnom historickom  zázname pre Vás pravidelne aktualizujeme odpoveď zo štátneho registra EZZK o tom, či bol záznam prijatý a teda, či bola zaručená konverzia platná (autentická). Zároveň kód konverzie získaný z EZZK slúži aj ako odkaz do nášho overovača autenticity zaručených konverzií na MIRRI.

Vlastný overovač autenticity v registri zaručených konverzií (EZZK)

Keďže štát túto službu dlho nevedel poskytnúť, navrhli a vyrobili sme vlastné GUI k API rohraniu štátneho registra.

Samozrejme z mobilu, či tabletu je možné aj objednať službu, prečítať si často kladené otázky, či preštudovať prehľadný manuál. Naša stránka www.podpisuj.sk nie je zahltená grafikou a inými vychytávkami, práve kvôli tomu, aby bola ľahko ovládateľná prstami aj z "hamburger menu" na malej obrazovke.

Responzívny dizajn webového portálu

Vo webovej časti riešenia je možné pracovať s históriou transakcií, sledovať spotrebu časových pečiatok, spravovať používateľov organizácie, ale aj mať prehľad o vydaných faktúrach, či rovno faktúry online uhradiť VISA / MASTER kartou. Rovnaké responzívne vlastnosti je možné nájsť aj na overovacej stránke registra EZZK. Je plne responzívna, teda je dostupná a použiteľná aj z mobilných zariadení. Takže vyhľadať úkon v transakciách, zobraziť si osvedčovaciu doložku, čí vykonať overenie autenticity zaručenej konverzie môžete aj priamo zo svojho mobilného telefónu, či iPadu.

10. CONTACT US

OTÁZKY ? NEVÁHAJTE SA OPÝTAŤ
ANSWERS TO YOUR QUESTIONS

CRM form will load here