03. Naše benefity

Zoznam hlavných funkcií

služby podpisuj

Na tomto mieste nájdete zoznam hlavných funkcionalít podpisovej aplikácie služby Podpisuj.

ZARUČENÉ KONVERZIE

Služba a klient Podpisuj umožňujú prehľadne a rýchlo:

  • vytvoriť zaručenú konverziu z elektronickej do listinnej podoby
  • vytvoriť zaručenú konverziu z listinnej do elektronickej podoby

  vrátane

  • vyžiadania a získania evidenčného čísla ZK z MIRRI
  • vytvorenia Osvedčovacích doložiek
  • zápisu záznamu o vykonanej zaručenej konverzii do štátneho registra EZZK
  • notifikovaní o výsledku zápisu do EZZK
  • zápisu transakčného záznamu o vykonanej konverzii v službe Podpisuj
  • možnosti overenia autenticity výsledku zaručenej konverzie voči EZZK
Podpisovanie štátnych formulárov

Služba a klient Podpisuj umožňujú prehľadne a rýchlo

  • zákonne autorizovať štátne XML formuláre, evidované v NAESE (vytvárajú XML Data kontajner, podpísaný do formátu ASiCE / XAdES),
  • zákonne autorizovať XML formuláre Obchodného registra do ASiCE
Podpisovanie PDF dokumentov

Podpisuj klient umožni PDF dokumenty podpísať

  • do formátu PAdES s neviditeľným podpisom
  • do formátu PAdES s viditeľným podpisom
  • do formátu PAdES druhou, treťou, a ďalšími stranami
  • do formátu ASiCE / XAdES
  • do formátu ASiCE / XAdES druhou, treťou, a ďalšou stranou

Podpisovanie iných office a obrázkových dokumentov

Podpisuj klient umožni dokumenty a obrázky voliteľne transformovať do PDF/A, alebo priamo podpísať:

  • do formátu ASiCE / XAdES
  • do formátu ASiCE / XAdES druhou, treťou, a ďalšou stranou

Hromadné podpisovanie

Podpisuj umožňuje ďalej na jednom zariadení s vloženým QSCD tokenom, alebo kartou (pečať organizácie, alebo mandátny certifikát)

  • hromadne podpisovať viaceré dokumenty do jedného ASiCE kontajnera
  • hromadne podpisovať viaceré dokumenty do viacerých ASiCE kontajnerov (každý vstupný dokument do jedného ASiCE kontajnera)
  • hromadne podpisovať PDF súbory do viacerých PAdES výstupných súborov

Overovanie podpisov

Služba Podpisuj funguje aj ako dôveryhodná služba overenia podpisu na nekvalifikovanej úrovni (v zmysle zákona 272/2016). Dokáže overiť:

  • všetky eIDAS formáty: PAdES, CAdES, XAdES, kontajnery ASiCE, ASiCS v profiloch B-B, B-T, B-LT a B-LTA
  • staré formáty ZEP podľa zákona 205/2002 s upozornením, že zákon je už neplatný (potrebné preto výsledok overenia posudzovať v kontexte vytvorenia a použitia podpisu)
  • Zároveň k eIDAS podpisom vytvorí Protokol z Overenia
Kvalifikované overovanie
Prinášame aj kvalifikovanú službu overenia podpisov a pečatí podľa EU nariadenia eIDAS

  V spolupráci s našim partnerom, firmou software602 sme priniesli aj integráciu na kvalifikovanú službu overenia. Od 1.3.2022 je totiž povinnou súčasťou Zaručenej Konverzie z elektronickej  podoby.

Automatické vytváranie autorizačných doložiek z rozhodnutí

Podpisuj klient umožňuje rýchlo a ľahko vytvárať autorizačné doložky rovnopisov podľa zákona 85/2018.

  • v režime samostatne spustenej aplikácie jednoduchým potiahnutím rozhodnutí a pustením do okna. Doložka sa vytvorí a predvyplní. Pri dobre formátovanom názve súboru s rozhodnutiami sa predvyplní stopercentne. Už len vytlačiť.
  • v API režime pri volaní z inej aplikácie, či webstránky vytvorenie Doložky a vrátenie volajúcemu programu.

Doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

Doložky právoplatnosti vyžadujú k elektronickému rozhodnutiu pridať Doložku a toto spoločne autorizovať.

  služba Podpisuj umožňuje do už existujúcich kontajnerov ASiC, obsahujúcich KEPom autorizovaný elektronický úradný dokument, vložiť doložku a autorizovať druhým KEPom. vbýsledkom je ASiCE kontajner s elektronickým rozhodnutím a doložkou právoplatnosti s predpísanými autorizáciami.

Ďalšie zaujímave vlastnosti služby Podpisuj

Ak sme Vás zaujali, pozrite si podrobnejší popis praktických aspektov používania služby Podpisuj

10. CONTACT US

OTÁZKY ? NEVÁHAJTE SA OPÝTAŤ
ANSWERS TO YOUR QUESTIONS

CRM form will load here